Innkalling til ordinært årsmøte, 19 juni


/

Styret innkaller herved til ordinært årsmøte i BCC Sandefjord.

Årsmøtet avholdes mandag 19. juni 2023 kl 19.00 på Torp Konferansesenter – Bottenveien 5, 3241 Sandefjord.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne senest to uker før årsmøtet på BCC Sandefjord sin hjemmeside.

Årsmøtet har følgende sakliste:

Sak 1 :Velge ordstyrer og referent.

Sak 2: Velge to deltakere til å underskrive protokollen

Sak 3: Godkjenne innkallingen

Sak 4: Godkjenne sakslisten

Sak 5:Økonomi – Behandle og godkjenne årsregnskap for 2022 i revidert tilstand

Sak 6: Årsrapport – Behandle og godkjenne årsrapport BCC Sandefjord 2022

 Sak 7: Leieavtale Oslofjord Arena (OA) – BCC Sandefjord tar over BUK Sandefjord sin leieavtale av OA mot Oslofjord Convention Center AS, slik at hele leieforholdet av OA nå blir mellom BCC Sandefjord og Oslofjord Convention Center AS

Alle medlemmer over 15 år har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøter i BCC Sandefjord.

 Ved spørsmål som gjelder årsmøtet i BCC Sandefjord, kan styret for BCC Sandefjord kontaktes på e- post: styret@bccsandefjord.no eller via telefon til Vegard Sandberg på tlf. 476 37 384

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Saksdokumenter