BKM Sandefjord blir til BCC Sandefjord

/

21. november 2021 var på mange måter et historisk (ekstraordinært) årsmøte for BKM Sandefjord. Vi ble en del av BCC-forbundet og skifter også navn fra Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord til BCC Sandefjord.

Vi går med dette fra å være et uorganisert fellesskap bestående av menigheter og trosfeller, til å bli et internasjonalt trossamfunn med en solid organisering.
– En rettferdig grunnvoll og riktig organisering gir oss både gjennomføringskraft og sterke rettigheter, uttalte styreleder Vidar Kronstad under det ekstraordinær årsmøte.

Nye medlemsbestemmelser
I standardvedtektene for det nye BCC-forbundet, er det tatt inn ett punkt knyttet til medlemsbestemmelser, som omfatter rutiner for innmelding og utmelding, samt regler for hvordan spørsmål om medlemskap skal håndteres. Dette skal sikre trygge og gode prosesser. Dette vil nå bety at hver enkelt medlem i dag, må på nytt, aktivt melde seg inn i BCC Sandefjord.

Overgangsperiode
Årsmøtet ble enige om at det nå skal være en overgangsperiode frem til 08.12.22 hvor personer som etter dagens vedtekter er regnet som deltakere også skal regnes som medlemmer av lokalmenigheten etter nye vedtekter. De som ønsker videre medlemskap fra og med denne dato, må aktivt ha meldt seg inn i det nye forbundet på eget skjema.Mer informasjon om dette kommer i løpet av året 2022.

Tok i bruk nytt voteringssystem
Det ble også for første gang benyttet et digitalt voteringsysstem som er utviklet av BCC. En mobilapplikasjon som gjør det mulig for alle deltakende medlemmer å enkelt stemme rett fra telefonen.
– Systemet fungerte overraskende bra og voteringen gikk veldig raskt og effektivt, forteller Kronstad.

Les også: