Om BCC Sandefjord

Menighetens begynnelse i Sandefjord, startet ved at noen venner som hadde kommet i kontakt med J. O. Smith, samlet seg til husmøter i 1918.

Husmøter og uformelle samlinger ble holdt i mange år, helt frem til 1941, da man kjøpte sitt første lokale i Sandefjord. Vi tar med en noen viktig milpæler her:

I 1941 kjøpte vi vårt første lokale i Bjerggata 47. Allerede 26 år senere ble vi nødt til å utvide og vi endte opp på Vesle Hauan på Virik. I 1997 kjøper vi området på Tømmermannsløkka ved Bottenveien i 2001 stod Torp Konferansesenteret ferdig, hovedsaklig utført på dugnad.

Med kjøpet av Tømmermannsløkka i 1997 fikk vi et fantastisk sted, godt egnet til å  dekke våre behov langt inn i fremtiden. Alt utenom grunnarbeidene ble gjort på dugnad som pågikk så å si hver ettermiddag og hver helg i om lag 3 år.

En del av Brunstad Christian Church

BCC Sandefjord er en del av det internasjonale, kristne trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), som oppsto i Norge i 1898, og er et resultat av Johan O. Smiths liv og virke.

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», på grunnlag av vår opprinnelse, men det er ikke vårt offisielle navn.

Siden begynnelsen av 1900-tallet har BCC utviklet seg fra en liten, uorganisert venneflokk til offentlig registrert trossamfunn med lokalmenigheter i 54 land. I Norge er det i dag 19 lokalmenigheter med til sammen rundt 8 200 medlemmer.

Menighetens navn i dag er hentet fra det som har vært menighetens faste samlingssted i over 60 år, Brunstad. Det ligger i Sandefjord kommune, i Norge.

På bcc.no står det mer om Brunstad Christian Church, og hva vi tror på.

Se også:
www.aktivkristendom.no
www.bcc.no