Bible Kids Explorer-dag!

/

Dette var dagen hvor Bible kids-barna fra 6-11 år skulle få oppleve «Explorer-dag 2». Den første Explorer-dagen ble gjennomført før sommeren med Tema Daniel i løvehulen. Denne dagen var tema Abraham, de troendes far. 

Gjennom spennende filmer og engasjerende oppgaver fikk barna et levende innblikk i Abrahams liv, hvordan han stolte på Gud og hvordan Guds velsignelse kom så rikelig over han.

Etter gjennomført opplegg fikk barna servert ferske boller og goodie bags, med blant annet bibelkort knyttet til tema. Alle barna har en egen Bible Kids skattekiste, som de kan fylle opp med bibelkortene de får gjennom året. 

Vi retter en stor takk til BCC sentralt og den store innsatsen som blir gjort for at barna skal lære å kjenne bibelen og bli kjent med våre troshelter. Takk også til mentorene som sørget for at dette ble en oppbyggelig og trivelig dag for alle barna.