Historisk frivillighetshelg

Helgen 10.-12. februar ble det arrangert en felles samling for mange av de som arbeider frivillig i foreningene i BCC Norge. Dette var første samling i sitt slag på Brunstad.

BCC Norge er nasjonalleddet for de nitten norske lokalmenighetene i BCC forbundet, og representerer omkring 9000 medlemmer. Frivillig innsats for vår felles sak har vært en forutsetning og bærebjelke i menigheten fra starten av og fram til i dag. At mer enn tusen medarbeidere samler seg for faglig påfyll, erfaringsutveksling og opplæring innenfor ulike fagfelt, viser at denne gode tradisjon lever i beste velgående.

Helgen bød på Workshops, fellessamlinger med oppbyggelse og samfunnskvelder som skapte engasjement, motivasjon og økt forståelse for målsettingen. Fra Sandefjord deltok en delegasjon av medarbeidere som har ansvar på forskjellige områder. Vi gleder oss over den inspirasjon, det økte engasjement og lærdom alle disse har med seg hjem, det styrker vår gjennomføringskraft lokalt så vi kan gripe fatt i nye oppgaver og fortsettende levere gode produkter og tjenester framover.