Pangstart på 2023

/

Nytt år med nye muligheter og prosjekter. Under kickoff-en ble det informert om prosjekter og aksjoner som vil prege hverdagen frem mot sommeren.

Hovedtrekkene