Salgsvilkår og betingelser

Org. Nr.: 981 366 069
E-post: styret@bccsandefjord.no
Telefon: 476 37 384

1.  Gjennomføring av bestillinger

For at du skal føle deg trygg når du bestiller, er det laget en tydelig bestillingsprosess på arrangementets hjemmeside, i tillegg til at all informasjon om produktene du kjøper skal ligge på den samme hjemmesiden.

Normalt går bestillingsprosessen slik:

BCC Sandefjord benytter ActivityWeb som påmelding- og bestillingsløsning til sine arrangementer.

2.  Opplysninger om tjenesten

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vårt nettsted, vår markedsføring eller på annen måte.

3.  Priser og aldersgrense

Totalkostnaden for bestillingen vil fremkomme før bestillingsprosessen avsluttes. Prisen som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Det vil framkomme hvilken aldersgrense det er for de enkelte arrangement. Aldersgrensen må overholdes i forhold til produktene som bestilles. Bestiller av produkter skal være over 18 år. Det er den enkelte kunde som forplikter seg til å oppgi riktig aldergrense ved kontroll.

4.  Betaling

BCC Sandefjord benytter seg av tredjeparts leverandør av betalingstjenesten Vipps. BCC Sandefjord fraskriver seg ansvar med hensyn til eventuelle forsinkelser eller feil hos leverandør av betalingstjenesten, men er ellers ansvarlig for kortkjøp gjort gjennom betalingsløsningen.

Ved bruk av kredittkort vil kortet bli belastet når påmeldingen er blitt bekreftet og bekreftelse e-post med kvittering og eventuelle billetter sendes på e-post. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke bestillingen kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du få beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder.

5.  Undersøkelse av bestillingene

Det er kundens ansvar å påse og undersøke at kvittering for bestillingen som er gjort er korrekt.

6.  Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)

Dersom vår kvittering (ordrebekreftelse) sendt deg pr. e-post, ikke er i samsvar med den bestillingen du har gjort, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen eller avbestilling. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Ta kontakt på følgende e-post ved spørsmål: styret@bccsandefjord.no

7.  Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle du kjøper billetter til et arrangement som så blir avlyst eller endret vil BCC opplyse om dette via e-post til alle påmeldte. BCC tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Ved kansellering vil det gjøres en vurdering fra arrangement til arrangement, ut i fra årsak til kansellering, hvorvidt kjøp refunderes eller ikke. Alle spørsmål om arrangementet og dets gjennomføring rettes til Eventkontakt i BCC Sandefjord.

8.  Avbestilling/ombooking

Avbestilling eller endringer i bestillingen av en billett til et arrangement, må gjøres senest 5 uker før arrangementet starter.

9.  Levering

Kjøpte tjenester i form av en billett til et arrangement, leveres i tidsperioden arrangementet gjennomføres. Evt kjøp av produkter er levert når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

10.  Personopplysninger

BCC lagrer kun opplysninger til statistisk bruk og for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg. BCC bygger ikke personprofiler og vil ikke utlevere informasjon til tredjepart eller sende direktereklame uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på e-post styret@bccsandefjord.no eller på telefon 476 37 384.

11.  Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven §19b).

12.  Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Kontaktadresse: Bottenveien 5, 3241 Sandefjord